Krew - definicja - Paramedicum-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

Krew - definicja

Badanie żywej kropli krwi

Krew (łac. sanguis)to rodzaj tkanki łącznej krążącej w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Odpowiada za transport elementów morfotycznych krwi oraz różnych białek.

Ilość krwi w organizmie przeciętnego człowieka wynosi
ok. 5-5,5 l. (70 ml/kg) i jest to w przybliżeniu 1/13 do 1/12 wagi ciała. Dla dzieci jest to ok. 1/10 do 1/9 wagi ciała. Część krwi mieści się w zbiornikach krwi i jest włączana do krążenia tylko w razie konieczności.

Spis treści


1 Podstawowe składniki krwi
1.1 Osocze
+ skład
1.2 Elementy morfotyczne
2 Funkcje krwi


Podstawowe składniki krwi


Krew można podzielić na osocze oraz na elementy morfotyczne (czyli komórkowe).


Osocze


Osocze krwi jest płynem składającym się przede wszystkim z wody, transportującym cząsteczki niezbędne komórkom (elektrolity, białka, składniki odżywcze), ale również produkty ich przemiany materii. Z powodu zdolności krzepnięcia odgrywa podstawową rolę w hemostazie. Białka osocza pełnią różne funkcje: odpowiadają za równowagę kwasowo-zasadową, lt ciśnienie onkotyczne, lepkość osocza, obronę lt organizmu, a w przypadku głodu są źródłem aminokwasów dla komórek. Osocze ma na ogół zabarwienie słomkowe, ale może przybierać także inne barwy w zależności od stanu fizjologicznego organizmu i spożytych pokarmów, np.:
zielony - u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną,
brązowy - w przypadku chorób wątroby,
żółta - w przypadku spożycia dużej ilości tłuszczu.


Skład

90% – woda
7% – białka
albuminy
globuliny alfa 1
globuliny alfa 2
globuliny beta
globuliny gamma
3% – związki organiczne i nieorganiczne
lipoproteiny
HDL
IDL
LDL
VLDL
kwasy tłuszczowe
cholesterol
trójglicerydy
hormony
glukoza
witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K)
dwutlenek węgla
produkty metabolizmu białek (mocznik, aminokwasy)
produkty metabolizmu hemu (bilirubina oraz urobilinogen)
sole mineralne (Cl -,K +,Na +)

Elementy morfotyczne

Elementy morfotyczne stanowią około 45% objętości krwi. Ten składnik nazywany jest też hematokrytem i ma duże zastosowanie kliniczne.
Krwinki czerwone (erytrocyty) – norma: 4,5-5,5 mln/mm³. Te komórki nie posiadają jądra komórkowego, oraz licznych organelli komórkowych.
Krwinki białe (leukocyty) – norma: 4-9 tys/mm³, odpowiadają za obronę immunologiczną organizmu przed patogenami takimi jak wirusy i bakterie.
Płytki krwi (trombocyty) – norma: 150-350 tys/mm³. Są to f. Odpowiadają za inicjację krzepnięcia krwi i za skurcze naczyń krwionośnych.

Funkcje krwi


Dzięki hemoglobinie erytrocytów krew może rozprowadzać po organizmie tlen, a odprowadzać do płuc dwutlenek węgla.
A ponadto:
rozprowadza substancje odżywcze oraz witaminy i hormony,
odprowadza do narządów wydalniczych (nerki, gruczoły potowe) i wątroby substancje zbędne bądź szkodliwe,
transportuje komórki krwi z miejsc hemocytogenezy (szpiku kostnego, gruczołów limfatycznych) do centralnego układu krwionośnego,
zapewnia możliwość regulacji termicznej,
zapewnia możliwość regulacji ciśnienia wewnątrz organizmu,
bierze udział w procesach krzepnięcia.
stanowi ważny czynnik w utrzymaniu homeostazy:
buforuje (zapewnia w pewnych granicach stałe pH 7,4),
Odpowiada za gospodarkę glukozą, lipidami i innymi substancjami pochodzącymi z białek oraz bierze udział w obronie organizmu.zród
ła: wikipedia,

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego