Badanie mikroskopowe w kontraście fazowym - Paramedicum-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badanie mikroskopowe w kontraście fazowym

Badanie żywej kropli krwi

Mikroskop kontrastowo-fazowy to urządzenie służące do obserwacji z kontrastem fazowym. Jego wynalazcą był holenderski fizyk pan Frits Zernike.
Ja w diagnostyce posługuje się modelem
Delta Optical N-800 M z podświetleniem ledowym, który jest flagowym urządzeniem tej firmy.


Ogólna zasada kontrastu fazowego
Polega na bezpośrednim przekształceniu zmian fazowych fali świetlnej w badanym preparacie na widoczne zmiany natężenia światła w obrazie mikroskopowym tego preparatu. Oznacza to, że dzięki mikroskopowi fazowemu jesteśmy w stanie ujrzeć przedmioty fazowe, które nie absorbują promieniowania elektromagnetycznego, a tylko zmieniają jego fazę. Dobrym przykładem jest przezroczyste szkło zanurzone w wodzie. Gdzie dzięki użyciu mikroskopu kontrastowo-fazowego staje się widoczne dla obserwatora. Innym przykładem są błony skrzydeł u różnych grup bezkręgowców. Ważnym czynnikiem jest to, że światło bezpośrednie wyraźnie odgranicza się od światła dyfrakcyjnego, umożliwia to realizację techniczną kontrastu fazowego, można bowiem w źrenicy wyjściowej obiektywu modulować fazę i amplitudę światła bezpośredniego bez oddziaływania na dyfrakcyjne i odwrotnie. Do modulowania światła bezpośredniego i dyfrakcyjnego stosuje się płytkę fazową umieszczoną w obiektywie mikroskopu. W wyniku interferencji obydwu rodzajów światła w obiektywie możemy zobaczyć obraz przedmiotu fazowego. Mikroskop kontrastowo-fazowy umożliwia obserwację przyżyciowych, nieutrwalonych organizmów w tym zawartości ludzkiej krwi.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego